yayasan@felda.net.my   03-2693 4224   03-2693 1244

Kolej Yayasan Felda Negeri Sembilan yang terletak di Wilayah Raja Alias mula beroperasi pada bulan Julai 2007. 

Kolej ini menawarkan lapan (8) kursus kemahiran dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia, dan Kursus Intensif Bahasa Inggeris dengan kerjasama City & Guilds, UK.