yayasan@felda.net.my   03-2693 4224   03-2693 1244

Kolej Yayasan Felda Negeri Pahang yang terletak di Wilayah Mempaga mula beroperasi pada bulan Julai 2006. 

Kolej ini menawarkan sembilan (9) kursus kemahiran dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.

Pembuatan Pastri Tahap 3
Pelajar Masakkan