yayasan@felda.net.my   03-2693 4224   03-2693 1244

Tentang Kami

Penubuhan

Yayasan Felda telah ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Perbadanan) 1952 pada 26 September 1998. Penubuhannya adalah selaras dengan keprihatinan Kumpulan Felda terhadap tanggungjawab sosial korporat dan sejajar dengan penglibatannya mempertingkatkan kedudukan sosio ekonomi masyarakat luar bandar dan pembangunan negara. Yayasan Felda mula beroperasi pada tahun 1999.

Matlamat

Melaksanakan dan menggalakkan kerja-kerja amal dan kemasyarakatan serta kebajikan dalam bidang pendidikan, kesihatan, kebajikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan warisan budaya negara serta bidang-bidang lain yang boleh dimanfaatkan oleh warganegara Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan kepercayaan. Ianya selaras dengan keprihatinan Kumpulan Felda di dalam memperkasakan tanggungjawab sosial korporat.